| CAT | ESP | ENG |
Perseguits i salvats
/ El projecte / Socis del projecte
Socis del projecte

Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona és una institució de govern local que impulsa el progrés i el benestar dels ciutadans i ciutadanes del seu àmbit territorial, la província de Barcelona.

La Diputació de Barcelona ofereix fonamentalment suport tècnic, econòmic i tecnològic als ajuntaments per tal que puguin prestar serveis locals de qualitat de forma més homogènia a tot el territori. Coordina serveis municipals i organitza serveis públics de caràcter supramunicipal.

La Diputació de Barcelona, com a govern local i amb una llarga tradició de treball en xarxa, es considera legitimada per impulsar i liderar un projecte de recuperació de la memòria d’un dels episodis més durs de la història d’Europa. Es tracta de contribuir a consolidar un dels principals objectius de la UE, el de promoure els drets humans en si mateixa i a tot el món: dignitat humana, llibertat, democràcia, igualtat, Estat de Dret i respecte pels drets humans, en són els seus valors fonamentals.

http://www.diba.es

 

Memorial de la Shoah, París

El Memorial de la Shoah va obrir les portes el gener de 2005 a París. Aquesta institució nova és un pont entre les dones i homes que van sofrir l’holocaust i aquelles persones que no van experimentar, ja sigui directament o mitjançant la mediació dels pares, aquest període històric. El Memorial de la Shoah està inscrit en la continuïtat de la memòria jueva i obre una nova etapa en la transmissió de la memòria i l’ensenyament de l’Holocaust, gràcies als testimonis directes de l’extermini de jueus europeus.

A més a més del museu, disposa del Centre de Documentació Jueva Contemporània, fundat durant la Segona Guerra Mundial per Isaac Schneerson i León Poliakov amb l’objectiu de reunir proves documentals sobre la destrucció dels jueus europeus. Actualment els investigadors poden consultar un bon fons d’arxiu.

http://www.memorialdelashoah.org

 

ICRESS, Perpinyà

ICRESS és el laboratori d’investigació de ciències socials de la Universitat de Perpinyà. Principalment, la seva feina està basada en programes d’investigació transfronterera. L’ICRESS compta amb un equip multidisciplinari que treballa en projectes d’investigació de ciències socials a nivell nacional, europeu i internacional. Està especialitzat en l’estudi de la història, societat i ciutadania transfronterera. Realitza investigacions, seminaris i estudis sobre la frontera i els Pirineus com a zona de pas i exilis constants del segle XX. És un centre acreditat d’investigació transfronterera a França, juntament amb el d’Estrasburg, que atén les demandes acadèmiques i socials entre aquest país i Espanya.

 

Topographie des Terrors, Berlin

A finals de la dècada dels setanta es van redescobrir les restes dels edificis que havien funcionat com a centres neuràlgics del sistema repressiu del règim nazi (central de la Gestapo, prefectura de les SS, oficina central de seguretat del Reich, etc.). El 1987, durant el 750è aniversari de la ciutat, l’accés a aquesta zona on hi havia les restes dels edificis es va obrir al públic amb una exposició coneguda com “Topografia del terror”, ubicada al pavelló d’exposicions. El 1992 es va crear la Fundació Topografia del Terror i des de 1997 es pot veure una exposició a l’aire lliure que recorre les restes recuperades del carrer Niederkirchnerstraße. La Topografia del Terror és una institució de prestigi internacional en el camp del treball memorial. Compta també amb un centre de documentació i una biblioteca especialitzada de nova creació. Ha treballat i treballa el terror alemany durant el Tercer Reich des d’un lloc central de memòria a la ciutat de Berlín.

http://www.topographie.de/en/

 

Universitat de Lleida, Lleida

La Universitat de Lleida és un equipament públic d’educació superior especialitzat en l’ensenyament d’estudis històrics i la investigació a nivell acadèmic. La universitat, a través del seu Centre d’Història i Documentació, ha realitzat nombrosos projectes d’investigació i difusió de la memòria, així com seminaris específics i congressos internacionals d’història i memòria. La universitat dóna el suport acadèmic necessari per garantir el rigor i, al mateix temps, la interacció amb els continguts.

El Servei d’Història i Documentació de la Universitat de Lleida té un rol determinant en l’estudi i difusió de la història dels jueus i el seu pas pels Pirineus occidentals a Catalunya. La universitat mateixa va començar un projecte d’investigació per determinar quants refugiats van arribar a entrar pels passos dels Pirineus i també va participar en un projecte de difusió pública d’aquesta història i memòria a través de la creació museològica de la presó-museu de Sort, al Pirineu lleidatà.

http://www.udl.cat/